Is the space open right now? - No

Umeå Hackerspace is closed.

Normal opening hours are:

Remember to check the open status indicator here on the website before dropping by, since it's not guaranteed that anyone has arrived yet. Or just ask on IRC/XMPP.

We are also listed on spaceapi, which has phone apps available. Just search for "spaceapi" wherever you get your apps, install any one you like, then search for "Umeå Hackerspace".


Articles tagged with protokoll

Protokoll medlemsmöte 20231101

Posted on
By tomas

Mötesprotokoll Umeå Hackerspace medlemsmöte 20231101.

Alla beslut som tagits av mötet är markerade med fetstil.

 1. Mötet öppnas -The meeting is declared open

  Mötet öppnades 19:17. Elva deltagare.

 2. Val av mötesunderlättare -The meeting chooses a moderator

  Irene valdes till mötesunderlättare.

 3. Val av sekreterare - Choose someone to take notes.

  Tomas valdes …

Protokoll extrainsatt årsmöte 2023

Posted on
By tomas
Umeå Hackerspace extrainsatt årsmöte 2023
-----------------------------------------

Mötet öppnades 2023-09-20 kl 19:13.

Röstlängd:

- tms
- ginyfb
- e-rock
- kollimatorn
- j10
- baader
- skelettet
- spaceretro

1. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fanns stagdeengligt utlyst.

2. Val av mötesordförande

Erik Frankel valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Tomas Härdin valdes till mötessekreterare.

4. Val av justerare …

Årsmötesprotokoll 2023

Posted on
By tomas
Umeå Hackerspace årsmöte 2023
-----------------------------

Mötet öppnades 2023-04-10 kl 20:00.

Röstlängd:

- mifr
- ginyfb
- e-rock
- j10
- zash
- tms
- baader
- skelettet

Icke röstberättigade:

- gunnarbot

1. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fanns stadgeenligt utlyst.

2. Val av mötesordförande

Erik Frankel valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Tomas Härdin valdes till mötessekreterare.

4. Val …

Årsmötesprotokoll 2018

Posted on
By tomas
Umeå Hackerspace årsmöte 2018
-----------------------------

Mötet gäller verksamhetsåret 2017 och öppnades 2018-01-24 kl 19:00.

Röstlängd:

- Moz Örjestad (Moz)
- Tomas Härdin (tms)
- offer
- Sebastian Nylén (zibbe)
- Mika Sinclair (catninja)
- Erik Frankel (E-Rock)
- Booliam
- Sebastian Sjöquist (titanzi)
- Makita Hundén (makitadoge)

* mötets stadgeenliga utlysande

Möte förklarades stadgeenligt utlyst.

* val av mötesordförande

Mika Sinclair …

Årsmöte för 2014 avklarat

Posted on
By tomas

I tisdags höll Umeå Hackerspace årsmöte för att runda av 2014 års aktiviteter med hjälp av en god mängd fika. En ny styrelse valdes och verksamhetsplan för detta år fastställdes. Verksamhetsplanen är att bland annat hålla en mikrokontrollerworkshop, fler kryptoworkshops, bedriva fortsatt lokalutveckling inkl skaffa mer utrustning samt försöka anordna …

Årsmöte avklarat

Posted on
By pettter

Nytt år, ny styrelse, och ny verksamhetsplan. Protokollet blev såhär:

§1 Mötets öppnades av pettter 2014-01-21 19:15

§2 Mötets stadgeenliga utlysande

§3 Val av mötesordförande
* Petter Ericson

§4 Val av mötessekreterare
* Mikael Nordfeldth

§5 Val av justerare samt justeringsdatum
* Eric Frankel
* Justeringsdatum: 2014-01-21

§6 Godkännande av dagordning
* Den inkomna …

Årsmöte 2012

Posted on
By pettter

I går kväll genomfördes Umeå Hackerspace sitt årsmöte, med resultat att en ny styrelse valdes (med i stort sett samma människor som föregående år), samt en ny verksamhetsplan (med ungefär samma generella inriktning).

I korthet ser styrelsen numera ut såhär:

 • Ordförande: Petter Ericson
 • Kassör: Eric Frankel
 • Vice ordförande: Jimmie Eriksson …