Årsmöte 2012

I går kväll genomfördes Umeå Hackerspace sitt årsmöte, med resultat att en ny styrelse valdes (med i stort sett samma människor som föregående år), samt en ny verksamhetsplan (med ungefär samma generella inriktning).

I korthet ser styrelsen numera ut såhär:

Huvudsakligt fokus för året är att se till att information faktiskt kommer ut till medlemmarna om vad som pågår. För detta ändamål kommer den här bloggen förhoppningsvis faktiskt att uppdateras en smula framöver, samt att länkar kommer läggas in till vår projektwiki på lite olika håll

Vidare hoppas vi kunna införskaffa någon eller några Raspberry Pi när de faktiskt börjar produceras i upplagor som motsvarar efterfrågan.