Årsmötesprotokoll 2023

Umeå Hackerspace årsmöte 2023
-----------------------------

Mötet öppnades 2023-04-10 kl 20:00.

Röstlängd:

- mifr
- ginyfb
- e-rock
- j10
- zash
- tms
- baader
- skelettet

Icke röstberättigade:

- gunnarbot

1. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fanns stadgeenligt utlyst.

2. Val av mötesordförande

Erik Frankel valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Tomas Härdin valdes till mötessekreterare.

4. Val av justerare

Kim Alvefur och Andreas Brännström valdes till justerare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Vi har haft pandemi, därav låg aktivitet.
Inga stora aktiviteter på kontot.
Få åtgärder från styrelsen, brist på engagemang.

6. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

Med förbehållet att ingen sett kontot och under förutsättning att inga pengar smusslats undan så beviljar mötet avgående styrelse ansvarsfrihet.

7. Val av styrelse

7.1. Val av firmatecknare

Mötet valde var och en för sig följande personer till firmatecknare, med enskild rätt att komma åt bankkontot:

XXXXXX-XXXX Tomas Härdin
XXXXXX-XXXX Andreas Brännström
XXXXXX-XXXX Irene Huigen

7.2. Val av övriga styrelsemedlemmar

Jonas Östman
Simon Einemo
Erik Frankel

8. Val av ny revisor

Mikael Frykholm valdes till revisor.

9. Fastställande av verksamhetsplan

Cryptoparty med ACC.
Studiecirkel i vätgasenergi.
Studiecirkel i OpenStreetMap.
Musikhack.

10. Fastställande av medlemsavgift

Mötet beslöt att behålla nuvarande medlemsavgift: 50 kr/år för medlemmar under 26 år, 100 kr/år för övriga.

11. Övriga frågor

Mötet anser att skaffa Swish är en bra idé då det ökar intäkter i revbank. Det går att skicka ut betalningsbegäran för medlemsavgift över Swish. För medlemmar 

Styrelsen undersöker nyckelfrågan, inklusive möjlighet för RFID-nycklar samt öppethållningsschema för de med nycklar.

Styrelsen undersöker inkomster.

Andreas tackar alla som var med och städade i spacet.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:59.


Kim Alvefur
datum:


signatur:


Andreas Brännström
datum:


signatur: