Protokoll medlemsmöte 20231206

UHCK medlemsmöte 6/12-2023

 1. Mötet öppnas - The meeting is declared open

  Mötet öppnades kl 19:19. Sju medlemmar närvarande.

 2. Val av mötesordförande - Election of meeting moderator

  kollimatorn valdes till mötesordförande.

 3. Val av sekreterare - Election of meeting secretary

  tms valdes till sekreterare. zemisol valdes till justerare.

 4. Val av mötestid - Choice of stop time for the meeting

  21:00 sattes som stopptid.

 5. Föregående mötesprotokoll läses upp - Protocol from the last meeting is cited: https://umeahackerspace.se/posts/2023/11/05/protokoll-medlemsmote-20231101/

  Med hänsyn till tid hänvisas mötet till redan utskickat mail.

 6. Information från styrelse och arbetsgrupper ang arbetet för att lösa ekonomin - Information from the board and workgroups concerning how to solve the financial situation

  • Styrelsen gavs i uppdrag att, i mån av tid: Se på sätt att söka bidrag och stipendier för att få in pengar. De avlägger rapport. - The board was given the task of investigating benefits and stipends. They will give a report.

   Styrelsen kommer inte åt Föreningsregistret. Eventuellt måste vi registrera om. Styrelsen kikar på det.

  • GINYFB och Kollimatorn tog på sig att titta på möjligheten att använda liberapay för transparens och för att enklare ta emot donationer. Eventuellt skapa ett konto. De avlägger rapport. - GINYFB and Kollimatorn took responsibility for investigating liberapay as an option for transparent donations. Possibly creating an account. They will also give a report.

   Ej gjort i brist på tid.

  • Rapport angående arbetet med kurser och ABF. - Report regarded courses with ABF.

   Diskussionen är igång. Kursledarkurs måste tas. tms tänker hålla i OpenStreetMap-kurs. hoglet har intresse i CAD-kurs. Kollimatorn och GINYFB är intresserad av kursledarkurs.

 7. Diskussion ang. hyra ut kontoret till Angbett.

  • Medlemmar från Angbett presenterar sig och deras verksamhet (cirka 19:30). - Members from Angbett present themselves and their association.

   Två represanter från Angbett presenterar verksamheten.

  • Diskussion. - Discussion.

   Säkerhet. Städning. Ett formellt beslut måste fattas. Ytterliggare formaliteter bordläggs tills dess att detta är gjort. Mötet beslutar att ta upp frågan på årsmötet.

 8. Spacets öppettider. Utvärdering av förra mötets beslut. - Evaluation of the decisions concerning new opening hours.

  zemisol vill hjälpa till att hålla öppet.

 9. Ideas for projects and stuff we can fix to make the space even better!

  Bordläggs.

 10. Övriga frågor - Other questions

  Folk måste betala sina skulder till revbank! Styrelsen vill ha kontaktinformation till alla som har konto i revbank.

 11. Utvärdering av mötet och datum för nästa medlemsmöte - Evaluating if this way of meeting is a good format, and the time for the next meeting.

  3:e Januari kl 19:00. Årsmöte eller både medlemsmöte och årsmöte. Styrelsen kallar.

 12. Mötet avslutas - Meeting is adjourned

  Mötet avslutades kl 20:57.