Protokoll medlemsmöte 20240214

Mötet startade klockan 19:21.

Närvarande

Fem medlemmar närvarande.

Kurser

OpenStreetMap-kurs i planerna.

Lödkurs? Reparationskurs?

Ekonomi

13633 kr på kontot. 3020 kr in i Januari.

Skicka mail till Swedbank.

Revbank

Fler skulder har reglerats. Najs!

Wall of shame är som följer:

Förhållningsregler

Se till att det är städat.

Nycklar

Vi har sex nycklar just nu. 280 kr/st för nya nycklar.

Övrigt

Hyr släp och kör bord till Vännäs.

Wiki!

UmeBSD. Lördag den 24:e från kl 11.

Nästa möte

Onsdag 6:e Mars kl 19:00. tms öppnar.

Mötet avslutades 20:08.