Protokoll medlemsmöte 20231101

Mötesprotokoll Umeå Hackerspace medlemsmöte 20231101.

Alla beslut som tagits av mötet är markerade med fetstil.

 1. Mötet öppnas -The meeting is declared open

  Mötet öppnades 19:17. Elva deltagare.

 2. Val av mötesunderlättare -The meeting chooses a moderator

  GINYFB valdes till mötesunderlättare.

 3. Val av sekreterare - Choose someone to take notes.

  tms valdes till sekreterare.

  skelettet valdes till justerare.

 4. Val av mötestid -choice of stoptime for the meeting

  Mötestid sattes till en timme.

  Sedan genomfördes en kort introduktionsrunda.

 5. Information från styrelsen -Information from the board

  1. Ekonomiska situationen -The financial situation

   Styrelsen informerar om att föreningen i nuläget har alldeles för lite inkomster.

   Vi har ungefär en tredjedel av pengarna till nästa kvartalsbetalning -som innefattar tre månadshyror.

   Hyran är 6600 kr/mån. Intäkter är ungefär:

   • 500 kr/mån revbank

   • 300 kr/mån donationer

   • 400 kr/mån till UTR

  2. Styrelsens idéer för lösningar:

   • Kurser i sammarbete med ABF.,

    Kurser med ABF. En kurs i OpenStreetMap är planerad. Ett problem är att det inte är garanterat hur mycket pengar som kommer in. Styrelsen vädrar ett ytterligare problem i form av att de i nuläget redan har ont om tid och energi -och att de inte kommer kunna driva igenom dessa kurser på egen hand.

   • Bidragsansökningar från kommunen och från stiftelser

    Styrelsen förklarar att de inte har bra med kunskap om vilka bidrag som går att söka -men att de på flera håll fått veta om att det SKA finnas gott om kommunbidrag. En mötesdeltagare informerar om att kommunen har en webportal för föreningar som finns i deras register.

    En av styrelsemedlemmarna berättar att ett första steg tagits i att inleda kontakt med lokala arbetande konstnärer som har stor erfarenhet av liknande ansökningar.

   • Stödmedlemskap

    Vänliga själar kan donera per månad. I framtiden kan det vara möjligt att göra så att de som betalar över en viss summa får en nyckel eller passerkod om vi byter till digitalt lås.

   • En idé om sponsorskap via företag diskuteras, men inget beslut tas.

   • Husera andra föreningar och dela på hyran. Ett problem är att det lättare kan uppstå konflikter med ett sådant upplägg.

   • En idé som tas upp är stödevents/konserter på Verket. Inget beslut tas.

   • Prio ett att prata mera med kommunen.

    Mötet beslutar: att styrelsen får i uppgift att till nästa möte fortsätta samla information och - i mån av tid - jobba med eventuella ansökningar. De ska återkoppla på nästa möte.

  3. Frågor från medlemmarna? -Questions from the members?

   Alla eventuella frågor verkar redan ha vädrats under styrelsens genomgång.

 6. Diskussion -idéer från medlemsmötet angående ekonomiska lösningar. -Discussion and ideas from the members about the financial situation.

  • hoglet tar upp CAD-kurs som en idé. Flera medlemmar har haft samma idé.

  • En idé är att skapa en transparent patreon-aktig plattform -för att enkelt kunna donera pengar och hjälpa till. Men även för transparens kring hur mycket pengar som behövs och hur nära vi är att nå målet. Ett sånt verktyg skulle kunna användas kontinuerligt när det finns behov för ekonomiskt stöd. Liberpay nämns som öppet alternativ.

   Mötet beslutar: att GINYFB och jonasbits formar en arbetsgrupp med syfte att undersöka och eventuellt skapa en sådan -de återkopplar sedan på nästa medlemsmöte.

  • Elektronikkurs kommer upp som ett annat förslag.

  • Mötet beslutar att brainstorma fler kursidéer på whiteboarden efter att mötet är avslutat.

 7. Spacets öppettider. Borde de ändras? -The opening hours, should they be changed?

  Intresse för lördagsöppet finns! Någon gång under dagen. 12:00-16:00 blir föreslaget occh beslutat.

  Mötet beslutar att fokusera på onsdagar och lördagar framöver.

 8. Ideas for projects and stuff we can fix to make the space even better!

  TV-spel, RetroPi, rensa kontoret, wiki med mera.

  Vidare idéer brainstormas efter mötet.

 9. Övriga frågor -other relevant topics

  Revbank: Köp mer Fanta Exotic. Soppåsar. Zeunerts julmust. Folk kan skriva idéer om inköp på kylskåpet.

 10. Utvärdering av mötet och datum för nästa medlemsmöte -Evaluating if this way of meeting is a good format, and the time for the next meeting.

  • Elva deltagare på mötet, väldigt positivt!

  • Styrelsen tycker denna avstämning och kunskapsutjämning har varit ett bra sätt att lätta på stressen över ekonomin.

  • Mer godis nästa möte!

  Förslag att medlemsmöten hålls en gång per månad tills vidare. Första onsdagen varje månad kl 19.

  Mötet bifaller förslaget.

  Nästa möte således onsdag 6:e December 19:00.

  • skelettet skriver kallelse och dagordning.

  • GINYFB mailar ut den.

  • zemisol fixar fika.

 11. Mötet avslutas -Meeting is ajourned

Mötet avslutades 20:20.