Protokoll medlemsmöte 20240306

Mötet startade klockan 19:15.

Närvarande

Tre medlemmar närvarande.

Hur funkar lokaldelningen med Angbett hittills?

Angbett målar om. Fler nycklar måste fixas. Hyresvärden har mailats, men inget svar än.

Något som behöver köpas in eller fixas?

Det som står på kylen. Flapjacks finns på Coop.

Vi har fått fler förfrågningar att dela/hyra lokalen, bland annat en lokal brädspelsföreningen. Vad tror folk?

300 kr/tillfälle kanske? Iom ej lagringsyta. Bolla till UTR.

Övrigt

Maila ABF.

Kör bort skrot i verkstan.

Wiki. Ej gjort.

Nästa möte

Mötet märker att det inte varit mycket att ta upp på senare tid, föreslår därför nästa möte om två månader snarare än en för att undvika möteströtthet. Första onsdagen om två månader är 1:a Maj, därför nästa möte lördag 4:e Maj klockan 13:00. tms öppnar.

Mötet avslutas

Mötet avslutades 19:45.