Protokoll extrainsatt årsmöte 2023

Umeå Hackerspace extrainsatt årsmöte 2023
-----------------------------------------

Mötet öppnades 2023-09-20 kl 19:13.

Röstlängd:

- tms
- ginyfb
- e-rock
- kollimatorn
- j10
- baader
- skelettet
- spaceretro

1. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fanns stagdeengligt utlyst.

2. Val av mötesordförande

e-rock valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

tms valdes till mötessekreterare.

4. Val av justerare samt justeringsdatum

GINYFB valdes till justerare och justeringsdatum sattes till 2023-09-21.

5. Godkännande av dagsordning

Dagordningen godkändes av mötet.

6. Ekonomisk berättelse

Inte mycket aktivitet på kontot under pandemin.
Donationer har börjat strömma in senaste året.

7. Revisorernas berättelse

Inga uppenbara oegentligheter på kontot.
Se även förra protokollet.

8. Val av ny ordförande

baader valdes till ordförande.

9. Val av ny vice ordförande

GINYFB valdes till vice ordförande.

10. Val av ny kassör

tms valdes till kassör.

11. Val av ny sekreterare

skelettet valdes till sekreterare.

12. Fastställande av budget

Styrelsen fortsätter att undersöka inkomstkällor.
Hittills har det trillat in en del pengar via donationer.
Målet är att få igång studiecirklar och kanske ungdomsverksamhet så att hyran täcks utan att enskilda individer ska behöva betala större summor.

13. Övriga frågor

Swedbanks företagsfrågor besvarades delvis.
Styrelsen kompletterar med övriga uppgifter som för tillfället inte finns till hands.

Mötet gillar Fanta Strawberry & Kiwi.

14. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19:40.

--- Justerares underskrifter --

GINYFB
datum:


signatur: