Is the space open right now? - No

Umeå Hackerspace is closed.

Normal opening hours are:

Remember to check the open status indicator here on the website before dropping by, since it's not guaranteed that anyone has arrived yet. Or just ask on IRC/XMPP.

We are also listed on spaceapi, which has phone apps available. Just search for "spaceapi" wherever you get your apps, install any one you like, then search for "Umeå Hackerspace".


Articles tagged with moten

Umeå Hackerspace extrainsatt årsmöte

Posted on
By tomas

Hej

Styrelsen kallar härmed till extrainsatt årsmöte för Umeå Hackerspace den 20:e September kl 19:00 med anledning av att Swedbank kräver ett protokoll med explicit tillsatta styrelsemedlemmar på positionerna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Årsmötet har redan valt Tomas Härdin, Andreas Brännström och Irene Huigen till firmatecknare …

Kallelse till medlemsmöte

Posted on
By tomas

(detta mail gick ut till medlemmar måndag den 15:e Maj / this email was sent to members monday May the 15th)

Hej

Härmed kallar styrelsen till medlemsmöte den 29:e Maj klockan 19:00 i lokalen på Fabriksgatan 8B. En kort dagordning:

  1. Medlemsavgifter
  2. Öppetschema
  3. Städschema

För att få ekonomin i …

Årsmötesprotokoll 2023

Posted on
By tomas
Umeå Hackerspace årsmöte 2023
-----------------------------

Mötet öppnades 2023-04-10 kl 20:00.

Röstlängd:

- mifr
- ginyfb
- e-rock
- j10
- zash
- tms
- baader
- skelettet

Icke röstberättigade:

- gunnarbot

1. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fanns stadgeenligt utlyst.

2. Val av mötesordförande

Erik Frankel valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Tomas Härdin valdes till mötessekreterare.

4. Val …

Årsmötesprotokoll 2018

Posted on
By tomas
Umeå Hackerspace årsmöte 2018
-----------------------------

Mötet gäller verksamhetsåret 2017 och öppnades 2018-01-24 kl 19:00.

Röstlängd:

- Moz Örjestad (Moz)
- Tomas Härdin (tms)
- offer
- Sebastian Nylén (zibbe)
- Mika Sinclair (catninja)
- Erik Frankel (E-Rock)
- Booliam
- Sebastian Sjöquist (titanzi)
- Makita Hundén (makitadoge)

* mötets stadgeenliga utlysande

Möte förklarades stadgeenligt utlyst.

* val av mötesordförande

Mika Sinclair …

Årsmöte Umeå Hackerspace

Posted on
By tomas

Kära medlemmar i Umeå Hackerspace!

Efter en tids uppehåll i verksamheten har vi nu ambitionen att försöka återuppta lite kreativ verksamhet för de teknikintresserade. :) För att åstadkomma detta behöver vi hålla årsmöte och välja in en ny styrelse. Ni är varmt välkomna till lokalen på Fabriksgatan 8 den 10:e …

Årsmöte, ny styrelse och en uppdaterad hemsida!

Halloj!

Mika, ordförande här. Vi har denna helg avklarat vårat 5e årsmöte och har ny en ny styrelse, verksamhetsplan och massa idéer för kommande år. Vi var cirka 12 som kom och styrelsen som valdes lyder som följer:

Mika sinclair (Catninja)
(omvald Ordf.)
Fredrik (Haffu) Sandström
(omvald vice.)
Eric Frankel …

Dags för årsmöte!

På grund av tidsbrist och andra saker blev det inget årsmöte 2016. Men nu startar vi året med att ha årsmöte det första vi gör. På söndag kl 19:00 på fabriksgatan samlas vi och pratar vad vi vill att föreningen ska göra framöver samt blickar tillbaka. Är du intresserad …

Möte om lokalens och föreningens framtid 26/10

Posted on
By pettter

Följande mail har skickats till medlemmarna:

Hej!

Tycker du Umeå ska ha ett Hacker/Makerspace?

I så fall behövs du!

Ett möte kommer att hållas den 26:e oktober kl 1930 i lokalen på Fabriksgatan 8b kv för att
a) välja ny styrelse i föreningen Umeå Teknikresurs som står på …

Årsmöte UmeåTeknikresurs

Posted on
By Titanzi

Lokalerna som Umeå Hackerspace vistas i hyrs från fastighetsägaren av den ideella föreningen Umeå Teknikresurs (UTR). UTR har utlyst till årsmöte 3/8 kl 19:00 där de bland annat, som man gör på årsmöten, ska välja en ny styrelse. De uppskattar därför förslag till en ny styrelse. De poster …

Kallelse till lokalmöte 15/9

Posted on
By tomas

Med anledning av att detta kvartals hyresfaktura kommit kallar Umeå Teknikresurs ett lokal-/medlemsmöte den 15:e September, för att diskutera finansiering.

Kallelsen följer nedan:


Styrelsen i Umeå Teknikresurs kallar till medlemsmöte tisdagen den 15
september klockan 19.00 i föreningslokalen Fabriksgatan med alla berörda
parter i lokalen. Följande kommer …

Årsmöte för 2014 avklarat

Posted on
By tomas

I tisdags höll Umeå Hackerspace årsmöte för att runda av 2014 års aktiviteter med hjälp av en god mängd fika. En ny styrelse valdes och verksamhetsplan för detta år fastställdes. Verksamhetsplanen är att bland annat hålla en mikrokontrollerworkshop, fler kryptoworkshops, bedriva fortsatt lokalutveckling inkl skaffa mer utrustning samt försöka anordna …

Årsmöteskallelse 10 februari 2015, kl. 19.00

Posted on
By mmn

Fritt parafraserat från inboxen, ett meddelande från vår stora ledare:

Härmed är samtliga medlemmar och nyfikna kallade till årsmöte för Umeå Hackerspace tisdagen den 10:e februari i vår fina lokal på Fabriksgatan 8b kv. Mötet börjar kl. 19, och det kommer finnas lite snask av något slag (samt kaffe …

Årsmöte avklarat

Posted on
By pettter

Nytt år, ny styrelse, och ny verksamhetsplan. Protokollet blev såhär:

§1 Mötets öppnades av pettter 2014-01-21 19:15

§2 Mötets stadgeenliga utlysande

§3 Val av mötesordförande
* Petter Ericson

§4 Val av mötessekreterare
* Mikael Nordfeldth

§5 Val av justerare samt justeringsdatum
* Eric Frankel
* Justeringsdatum: 2014-01-21

§6 Godkännande av dagordning
* Den inkomna …

Årsmöte återigen

Posted on
By pettter

Dags igen för årsmöte i föreningen. I år går det av stapeln

  • Tisdagen den 21:a januari
  • klockan 19:00
  • i vår lokal på Fabriksgatan 8B kv

Dagordning och motionshandlingar har mailats ut till föreningslistan. Om någon känner att de inte fått mail som de borde, skicka ett mail till …

Umeå Hackerspace höststormöte

Posted on
By pettter

En enkel kopia av kallelsemailet:

Hej!

Det här är en kallelse till Föreningen Umeå Hackerspace höststormöte.

Mötet kommer att äga rum
* Tisdagen den 15:e oktober, 2013
* kl. 19:00
* i lokalen på Fabriksgatan 8B, kv.

Det här är ett möte som vi enligt våra stadgar är skyldiga att ha …

Page 1 / 2 »