Årsmöte Umeå Hackerspace

Kära medlemmar i Umeå Hackerspace!

Efter en tids uppehåll i verksamheten har vi nu ambitionen att försöka återuppta lite kreativ verksamhet för de teknikintresserade. :) För att åstadkomma detta behöver vi hålla årsmöte och välja in en ny styrelse. Ni är varmt välkomna till lokalen på Fabriksgatan 8 den 10:e April kl 20.00 för Umeå Hackerspace årsmöte! Vi har öppet från kl 18.30 för att äta pizza.

Med Vänliga Hälsningar //

Dear members of Umeå Hackerspace!

After a period of hiatus we now have the ambition to try and resume some activities for our tech-interested members. :) To accomplish this we need to hold a yearly meeting and choose a new board. You are welcome to the premises of Fabriksgatan 8 on the 10:th of April at 20.00 for Umeå Hackerspace yearly member meeting! We will be open from 18.30 to have some pizza.

With regards //