Årsmöteskallelse 10 februari 2015, kl. 19.00

Fritt parafraserat från inboxen, ett meddelande från vår stora ledare:

Härmed är samtliga medlemmar och nyfikna kallade till årsmöte för Umeå Hackerspace tisdagen den 10:e februari i vår fina lokal på Fabriksgatan 8b kv. Mötet börjar kl. 19, och det kommer finnas lite snask av något slag (samt kaffe!). Dagordningen bifogas. Vill du lägga till någon punkt så säg i så fall till så ordnar vi det.

Val till styrelse, revisor och så vidare kommer genomföras i sedvanlig ordning.

Är du intresserad av någon av posterna kan du kontakta catninja, som mycket vänligt tagit på sig att agera valberedning. Hen nås bl.a. som "kattsmisk" på vår IRC.

Hjärtligt välkomna!