Kallelse till lokalmöte 15/9

Med anledning av att detta kvartals hyresfaktura kommit kallar Umeå Teknikresurs ett lokal-/medlemsmöte den 15:e September, för att diskutera finansiering.

Kallelsen följer nedan:


Styrelsen i Umeå Teknikresurs kallar till medlemsmöte tisdagen den 15
september klockan 19.00 i föreningslokalen Fabriksgatan med alla berörda
parter i lokalen. Följande kommer att tas upp på mötet:

Styrelsen i Umeå Teknikresurs är enig om att föreningen måste söka efter
en ny lokal för sin verksamhet. Bakgrunden till detta beslut ligger i
hyreskostnaden som är för hög för att utöver denna kunna utveckla
verksamheten. På grund av svårigheterna att få ekonomin att gå runt
behöver föreningen leta efter en lokal som passar verksamheten och som
passar föreningens ekonomi.

På grund av den svåra situationen ser styrelsen ingen annan lösning på
problemet och om den ekonomiska situationen inte löser sig kommer ingen
av styrelseledamöterna att kandidera till nästa års styrelse.

--- Dagordning
Mötet kommer att behandla följande punkter
* Ekonomi
* Lokal
* Övrigt
* Nästa möte

När? Tisdag den 15 september kl 19.00
Var? Fabriksgatan 8b(kv)

// Styrelsen, Umeå Teknikresurs (UTR)
info at umeatr.se