Umeå Hackerspace höststormöte

En enkel kopia av kallelsemailet:

Hej!

Det här är en kallelse till Föreningen Umeå Hackerspace höststormöte.

Mötet kommer att äga rum
* Tisdagen den 15:e oktober, 2013
* kl. 19:00
* i lokalen på Fabriksgatan 8B, kv.

Det här är ett möte som vi enligt våra stadgar är skyldiga att ha, men som
vi hoppat över tidigare år.

På grund av detta kommer mötets dagordning se ut så här:

* Mötets öppnande
* Mötets stadgeenliga utlysande
* Val av mötesordförande
* Val av mötessekreterare
* Val av justerare samt justeringsdatum
* Godkännande av dagordning
* Beslutspunkt:
* Första läsning av stadgeändring till syfte att göra höstmötet onödigt
* Övriga frågor
* Mötets avslutande

Hoppas ni dyker upp!

MVH

Styrelsen, genom

--
pettter
Ordförande, Umeå Hackerspace