Umeå hackerspace är meshpeppade

Men för att bygga meshnätverk behövs hårdvara. Den är ganska dyr.
Men det finns billigare/ alternativ! Dock utan linuxstöd.

1

Så fram med lödstationen och en raspberry pi. Via serieportel erhålls root-access. Och efter lite detektivarbete om vad som finns i den och vad som behöver ordnas lyckas jag boota openwrt från ram.

2

Ett litet felsteg med offset och så rycker bootloadern. Fram med löstationen igen och koppla fler kablar till raspberry pi. Flashen är en spi flash på 4 MB.

3

Cyberdo trixade ut en komplett flashdump och sedan löddes den tillbaka. Och bootade igen! Tyvärr var lödkompetensen inte hög nog och efter lite trixande så föll ett ben bort.

Fram med en ny router och ny serierport och efter ett tag så är openwrt permanent i flashen. Här står den på display i hackerspacet.

tada

Mot meshen!

2013-03-16 09.24.08

Openwrt patch: https://dev.openwrt.org/ticket/13213

http://wiki.umeahackerspace.se/w/index.php?title=Meshn%C3%A4tverk