Grillbit skickar delegation till CCC 2010

[caption id="attachment_157" align="alignright" width="260" caption="Chaos Communication Congress opens doors"][/caption]

Umeå Hackerspace skickar en delegation till Chaos Communication Congress, 27-30 december. Kongressen är en mötesplats för den internationella hackerscenen. På plats kommer de att ansluta till andra nätaktivister från "oorganisationen" Telecomix, som verkar för ett öppet och fritt internet.

- Vi kommer exempelvis att demonstrera hur man enkelt kan kringgå många former av censur och blockeringar, säger pettter från Telecomix.

Nätaktivisterna pettter och MMN-o är Umeås representanter på mässan. Syftet är att sprida kunskap, diskutera nätpolitik och visa Umeås engagemang för fri information och kommunikation.

- Vi hoppas på att kopiera idéer hem till Umeå som vi sedan kan utveckla här, förklarar Mikael.

Länkar/referenser
Umeå Hackerspace - http://grillbit.se/
Telecomix - http://www.telecomix.org/
Telecomix på CCC - http://events.ccc.de/congress/2010/wiki/Telecomix

Vad är ett hackerspace? - http://sv.wikipedia.org/wiki/Hackerspace
Kongressen - http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_Communication_Congress
Arrangörerna - http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_Computer_Club