Rörigt

Spacets funktionsgenerator får ny nätkabel och allmän inspektion.

Gedigen sak med lagom långt mellan komponenterna:

Funktionsgenerator

Stämningsfullt och vackert:

Glödande rör